Савет родитеља


 •  предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор тајним гласањем;
 • предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег програма рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе и средстава прикупљених од родитеља;
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа;
 • учествује у поступку прописивање мера за правила понашања у установи;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програм наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у Општини;
 • брине се о здравственој и социјалној заштити ученика;
 • обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи Школе не могу доносити одлуке без предходно добијеног мишљења родитеља;
 • Разматра и друга питања предвиђена Статутом.

 

image_pdfimage_print
Zoom in Regular Zoom out
јун 2024.
П У С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930