Реч директора


Бити на челу основне школе представља велики изазов, али и велику обавезу и одговорност. Поверење које деца и родитељи имају у нас и у саму школу је нешто што се не сме изневерити. Како би смо оправдали то поверење и прошле школске године смо вредно радили и постигли одређене резултате.

Циљеви и задаци образовно-васпитног рада школе за школску 2021/22. годину утврђени су и оперативно разрађени Годишњим планом рада.

Током школске 2020/2021. године делимично су реализовани задаци предвиђени Годишњим планом рада школе и школским програмом. Према подацима из електронског дневника и извештаја сви часови у првом полугодишту су у потпуности релизовани.

Оно што није у потпуности реализовано су састанци Тимова, Актива и Одељенских већа. Састанци наставничког веће организовани су онлајн преко заједничке вибер групе у коју су били укључени сви учитељи, наставници и стручни сарадници.

Такође многе ваннаставне активности планиране за прво полугодиште ове школске године, као што су турнири, радионице, такмичења, хуманитарне акције и слично нису у потпуности реализоване.

У циљу успешне реализације задатака из Годишњег плана и програма рада школе, праћење реализације се обављало плански и систематично, преко свих елемената датих Годишњим планом рада

Унапређивање и координација рада школе, праћење и унапређивање функционисања наставе, правовремено ангажовање замена одсутних радника, увид у дежурства наставника у циљу појачане безбедности ученика, били су саставни део свакодневних послова.

У децембру прошле школске године на седници Школског одбора усвојен је нов Развојни план ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ за период од 2019. до 2024. Године.

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника директор је планирао у складу са потребама школе и правилима о сталном стручном усавршавању и стицању звања. Усклађен је и Правилник о стручном усавршавању у школи са Новим Правилником.

Током првог полугодишта организован је један групни семинар за учитеље, наставнике, стручне сараднике и директора школе у нашој школи. Семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“ реализован је у два дела (први део онлајн и други део радионица). Овај семинар започет је у августу, али због поштовања прописаних мера учесници су морали бити подељени у три групе. Последња група радионичарски део семинара завршила је у септембру. Организатор семинара је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања а практични део семинара реализовала је учитељица Весна Лазаревић.

Приметна је тенденција Министарства просвете да се све више стручно усавршавање реализује коришћењем информационих технологија, тако да су се наши учитељи и наставници пријавили на различите вебинаре и онлајн семинаре које организују издавачке куће.

Учитељи и наставници наше школе током првог полугодишта ове школске године присуствовали су великом броју акредитованих вебинара који су били организовани од стране издавачке куће „Клет“, „Нови Логос“ и „Фреска“.

За све кориснике издања Клет, Нови Логос и Фреска припремљени су акредитовани програм онлајн стручних скупова. Посебна пажња посвећена је темама које нам задају потешкоће у свакодневном раду. Скупови нуде свим наставницима и учитељима корисна предавања о иновативним методама, ефикаснијој организацији, успостављању здраве атмосфере у учионици, превазилажењу неспоразума у комуникацији са ученицима и колегама, вршњачком насиљу и још много тога.

У току ове школске године запослени су се стручно усавршавали и унутар установе извођењем угледних часова, организацојом тематских наставних дана, активности са дискусијом и анализом (извођење угледних часова, присуствовање са дискусијом), остваривањем пројеката образовно-васпитног карактера у установи (организовањем трибина и изложби радова у школи, организовањем одласка ученика на изложбе и позоришне представе), радом са студентима, маркетингом школе (администрацијом сајта). Почетком прошле школске године ускладили смо Правилник о сталном стручном усавршавању унутар установе у нашој школи са важећим законима.

Пре две године били смо укључени у пилот пројекат Владе Србије и Миистарства просвете за вођење електронског дневника, што је подразумевало паралелно вођење и папирног и електронског дневника. Сви наставници и стручни сарадници су обучени и увежбани за вођење дневника рада електронским путем. Након обезбеђивања техничке подршке и интернет конекције у свим просторијама школе у могућности смо да овакав начин евиденције примењујемо од почетка школске 2019/20. Године.

Ученички парламент у нашој школи формиран је током септембра 2020. године, чине по два представника одељења седмог и осмог разреда и укупан број чланова парламента је 26.  У току првог полугодишта 2020/21. године Ученички парламент је  одржао две редовне седнице и реализоване су делимично све активности предвиђене програмом рада.

И ове школске године подржавамо акцију “Чеп за хендикеп”. У нашој школи се прикупљају пластични чепови који се даље шаљу Удружењу “Чеп за хендикеп” у циљу пружања помоћи особама са инвалидитетом.

Циљеви и задаци образовно-васпитног рада школе за школску 2020/21. годину утврђени су и оперативно разрађени Годишњим планом рада школе.

Благовремено су извршене све организационе припреме за почетак школске 2020/21. године, израда Годишњег плана рада школе, израда Оперативног плана рада школе у отежаним условима и све остале радње које је било неопходно извести како би се школска година одвијала без икаквих проблема уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Школска 2020/21. године почела је на време 01.09.2020. године. Годишњи план рада школе као и извештај о раду и резултатима школе у предходној школској години усвојени су на седници Школског одбора 10.09.2020. године.

Образовно-васпитни рад реализовало је 94 наставника и то: у разредној настави 33 наставника, у предметној настави 61 наставника.

У току летњег распуста средствима локалне самоуправе асфалтирано је фудбалско и одбојкашко игралиште као и прилаз школи у издвојеном одељењу у Красави.

Такође завршена је капитална инвестиција регулација речног корита реке Богоштице што има огроман значај за објекат Матичне школе у Крупњу и Спортску халу. У последњих 20 година Матична школа и двориште матичне школе је неколико пута поплављено а сада је тај вишегодишњи проблем решен. Овај посао је завршен средствима из Републичког буџета.

У самој згради Матичне школе завршена је инвестиција преграђивања неколико кабинета чиме смо добили довољно учионица да несметано можемо да наставимо са пројектом једносменског рада који је привремено закочен због тренутне епидемиолошке ситуације.

Такође је много урађено на уређењу мокрих чворова, свлачионица и помоћних просторија Спортске хале. Урађен је и веома квалитетан видео надзор у износу од 420.000. динара. Такође од великог значаја је и лед осветљење Спостске хале као и асфалтираање паркинга око Спортске хале.

Такође веома битна измена и унапређење организације рада Матичне школе у Крупњу јесте учешће у пројекту које спроводи Министарство просвете као и сагласност истог да наша школа пређе у режим једносменског рада.

Можемо закључити да упркос здравственој кризи и тренутној ситуацији, у претходном периоду имали смо крупне инвестиционе подухвате.

Набавка уџбеника је завршена на време, тако да су сви ученици снабдевени неопходним уџбеницима. Ове школске године обезбеђене су бесплатне школске књиге за децу која раде по индивидуалном образовном плану, децу чије породице примају социјалну помоћ и треће дете у породици уколико су старија браћа и сестре у систему школоцања, средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У сарадњи са општином Крупањ, општином Лозница и Министарством просвете, науке и технолошког развоја и ове школске године ради издвојено одељење Музичке школе које постоји од септембра 2017. године. Наставу похађа први, други, трећи и четврти разред.

Ове школске године није радила школска кухиња ни у матичној школи ни у издвојеним одељењима.

Општина је извршила набавку потребних количина угља и дрва па је грејање добро у свим издвојеним одељењима и у матичној школи.

Превоз ученика обавља предузеће „Банбус“.

Школа је веома отворена за партнерство са различитим институцијама и организацијама. Сарадња директора школе са Школском управом у Ваљеву  је била успешна и садржајна. Успешна сарадња била је и са локалном самоуправом. Сарадња са Здравственим центром и Центром за социјални рад је квалитетна, као и професионална подршка и сарадња са директорима школе у Белој Цркви и Средње школе у Крупњу. Посебно бих истакао добру сарадњу са Црвеним крстом Крупањ, где приликом организовања различитих активности за ученике помажемо деци која су слабијег материјалног статуса.

У току првог полугодишта школске 2020/21. године имали смо један преглед Санитарне инспекције. Сваки пут смо поступили по наложеним мерама, а о томе се првенствено старао директор школе.

Сарадња са локалном самоуправом је била добра. Постоји обострано разумевање и уважавање, што даје солидне резултате. Општина све своје обавезе измирује благовремено. Локална самоуправа пружа изузетну подршку у организацији свих активности изведених у току ове школске године.

Директор

Драган Благојевић

image_pdfimage_print
Zoom in Regular Zoom out
јул 2024.
П У С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031