Реч директора


Бити на челу основне школе представља велики изазов, али и велику обавезу и одговорност. Поверење које деца и родитељи имају у нас и у саму школу је нешто што се не сме изневерити. Како би смо оправдали то поверење и ове школске године смо вредно радили и постигли одређене резултате.

Циљеви и задаци образовно-васпитног рада школе за школску 2018/19. годину утврђени су и оперативно разрађени Годишњим планом рада.

Благовремено су извршене све организационе припреме за почетак школске 2018/19. године, израда Годишњег плана рада школе и све остале радње које је било неопходно извести реализоване су како би се школска година одвијала без икаквих проблема. Конкурс за попуну радних места био је и даље стопиран због Уредбе Владе о забрани запошљавања.

Школска 2018/19. године почела је на време 03.09.2018. године. Годишњи план рада школе као и Извештај о раду и резултатима школе у предходној школској години усвојени су на седници Школског одбора 11.09.2018. године.

Образовно-васпитни рад реализовало је 91 наставника и то: у разредној настави 32 наставника, у предметној настави 59 наставника.

У току летњег распуста извршене су неопходне припреме свих школских објеката како би школска година могла да почне на време.

Извршено је детаљно кречење и глетовање матичне школе. Такође је урађено и генерално чишћење школе.

На свим осталим објектима извршене су неопходне поправке како би настава могла да почне на време и да се одвија у условима безбедним за ученике и раднике школе.

Ове школске године урађени су следећи радови на објектима издвојених одељења које је финансирала локална самоуправа:

 1. У августу 2019. године урађена је реконструкција крова ИО осморазредне школе у Дворској у износу од 1.390.000 динара које је финансирала локална самоуправа.
 2. Санацију крова, фасаде и столарије издвојеног одељења четвороразредне школе у Церови
 3. Завршне радове на школи у Богоштици, фасада и уређење друге учионице као и асфалтрирање прилазног пута школи.
 4. Поправка крова на школи у Лазама
 5. Уређење треће учионице издвојеног одељења у Шљивови

Општина је на време расписала тендер, па превоз ученика који обавља предузеће „Банбус“ успешно функционише.

Набавка уџбеника је завршена на време, тако да су сви ученици снабдевени неопходним уџбеницима. Ове школске године обезбеђене су бесплатно школске књиге за децу – треће дете у породици која су у систему школства, деца чије породице примају социјалну помоћ и деца која раде по индивидуалном образовном плану, средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У сарадњи са општином Крупањ, општином Лозница и Министарством просвете, науке и технолошког развоја и ове школске године ради издвојено одељење Музичке школе које постоји од септембра 2017. године.

Кухиња функционише без икаквих примедби. У овој  школској години  храни се просечно око 600 ученика. Кухиња функционише у матичној школи и издвојеним одељењима: Богоштица, Ликодра, Красава, Брштица, Шљивова, Костајник, Дворска и Церова.

Матична школа у Крупњу радила је у две смене, док су сва остала одељења наставу изводила у једној смени. За ученике четвртог разреда организовани су часови предметне наставе ради упознавања ученика са предметним наставницима. Предметна настава организована је за ученике матичне школе и издвојених осморазредних школа, док ће ученици издвојених четвороразредних школа предметну наставу имати у другом полугодишту и то тако што ће на часовима предметне наставе боравити у матичној школи.

Успешно су обављене припреме и реализована екскурзија за ученике осмог разреда. Ученици осмог разреда ишли су на дводневну екскурзију у Врњачку Бању у октобру 2018. године. Ова активност је успешно организована и реализована уз помоћ одељенски старешина осмог разреда и помоћника директора и све је протекло у најбољем реду. Такође и ове школске године успешно је реализована рекреативна настава на Златибору за ученике од првог до четвртог разреда. Због великог броја ученика ререативна настава реализована је у две групе током месеца марта 2019. године.

Наша школа је ове године конкурисала на Јавном конкурску за доделу средстава по основу одлагања кривичног гоњења које је расписало Министарство правде у априлу. Влада Републике Србије је у јуну донела решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, по којем се нашој школи додељују средства у износу од 1.613.808 динара за реализацију пројекта „Комплетно опремање 4 учионице у Основној школи „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ намештајем и дигиталним наставним средствима“ који су изредили наставници разредне наставе Љиљана Ковачевић и Данка Пајић.

На основу потреба и пројектне документације школа ће, у школској 2019/20. години, конкурисати код локалне самоуправе за следеће пројекте:

 1. Уређење паркинга код спортске хале- у оквиру пројекта Канцеларије за обнову школа Министарства просвете
 2. Санација мокрих чворова у ИО Толисавац
 3. Санације школе у Костајнику – у оквиру пројекта Канцеларије за обнову школа Министарства просвете – пројекат одобрен
 4. Реконструкција и замена светиљки у кабинетима биологије, хемије, физике и ликовног васпитања.
 5. Уградња резервоара за воду у ИО Брштица
 6. Замена опреме у котларници и ремонт котла за спорску салу.
 7. Реконструкција атмосферске канализације матичне школе

Школа ће, од наведених пројеката, спровести оне за које Локална самоуправа одобри и определи средства.

Приоритети у овој школској години

Развојним планом наше школе утврђене су потребе на петогодишњем ниво и то:

-неговање свих видова сарадње унутар колектива

– промене у садржају и организацији ваннаставних активности

-подизање коомпетенција директора даљим стручним усавршавањем

-унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада

-боље промовисање и подржавање резултата ученика и наставника

-унутрашње и спољашње уређење школског простора

– опремање школе наставним средствима

-побољшање ефикасности рада ученика и наставника на часу

-подстицање  личног и професионалног развоја ученика

-изграђивање позитивних животних ставова код наставника и ученика

-унапређење стручног усавршавања наставника

-увођење пројектне наставе у први и пети разред

У току ове школске године планирамо да се горе наведене потребе почну остваривати кроз следеће активности:

 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ШКОЛЕ – редовни састанци Педагошког колегијума и тражење модела за бољу информисаност и комуникацију матичне школе и ИО ради квлитетнијег функционисања школе.
 2. Унапредити рад Тимова, стручних већа, актива и комисија ради боље координација и усклађивања активности, реалније и правовремено планирање итд.
 3. Унапредити процес праћења, извештавња и анализе рада установе
 4. Радити на побољшању сарадње са родитељима кроз подстицање укључивања родитеља и старатеља у рад школе – укључити их у акције школе, боље их информисати, омогућити им да присуствују у реализацији редовне наставе и ваннаставних активности и другим сегментима рада школе.
 5. Увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања- присуство семинарима, боља сарадња стручних већа,  примена стечених знања у оквиру стручног усавршавања, подстицање укључивање већег броја наставника на реализацију угледних часова у оквиру стручног усавршавања унутар школе.
 6. Подстицати коришћење додатних извора знања и развијање одговорности код ученика за резултате рада
 7. Формирати већи број секција које ће бити у складу са интересовањима ученика, побољшати рад постојећих секција и укључити већи број ученика– боље промовисање ваннаставних активности и укључивање већег броја ученика из социјално угрожених категорија. Ова активност се посебно односи на иѕдвојена одељења
 8. Интезивнија васпитна активност школе – промовисање културних активности, спортских друштава, учествовање у пројектима локалне заједнице итд.
 9. Унапредити превенцију насиља – информисање раодитеља и ученика са Протоколом, доследна примена правилника о дисциплинској одговорности, интезивније радити на превенцији дигиталног насиља кроз радионице и часове информатике.

Директор

Драган Благојевић

image_pdfimage_print
Zoom in Regular Zoom out
септембар 2020.
П У С Ч П С Н
« мај    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930