Дечје новогодишње радости

dsc_0539-small

Ученици  школе  у  Брштици  су  и  ове године наставили  традицију  прославе  Нове  године, као  и  организовање  Новогодишњег  вашара.Заједно  са  учитељицама Славицом  Крстић,Драганом  Грујић  и Горданом  Средојевић  припремили  су  новогодишње  украсе  и  честитке , где  су  показали  своју  креативност  и оригиналност. Радови  су  били  изложени  у холу  школе ,а цела  манифестација  је   имала  велики   број  посетилаца.

Видљиво  је  било  њихово  одушевљење  и  дивљење  шта  то  све  деца  могу,а  коментари  позитивни.Ученици  су  продавали  украсе ,а прикупљен  новац   намењен  је  за  прославу  школске  славе.

Након  изложбе  изведена  је  приредба  што  су гледаоци поздравили  великим  аплаузом  и  похвалама  за  све  учеснике.

20171229_093308

                                                                               учитељица  Славица  Крстић

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Дан школе

20171222_103007Приредбом у матичној школи у Крупњу ученици и наставници са гостима прославили су 22. децембар, Дан школе и јубилеј 180 година од оснивања прве школе у Крупњу. Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“ име је добила по Боривоју Ж. Милојевићу, познатом и у свету признатом географу, антропогеографу, регионалном географу, професору универзитета, почасном докору универзитета у Греноблу и Прагу, члану САНУ, који је учио основну школу у Крупњу од 1892-1896.године.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

KrupanjINFO

Основци успешни у компостирању

10-krupanjУ oквиру ГИЗ прojeктa „Упрaвљaњe oтпaдoм и oтпaдним вoдaмa“ – ИMПAЦT, oпштинa Крупaњ прoшлe гoдинe oргaнизoвaлa je прaктичну рaдиoницу нa тeму кoмпoстирaњe, гдe су дeцa из oснoвних шкoлa у Крупњу, Зaвлaци и Бeлoj Цркви имaлa прилику дa стeкну oснoвнa знaњa o тoмe штa je кoмпoстирaњe. Oвe гoдинe су прeдaним рaдoм и вeликим зaлaгaњeм учeникa и нaстaвницe биoлoгиje Нaдe Mитрoвић, дoбили првe рeзултaтe кoмпoстирaњa-кoмпoст, a oдмaх je  дoбиjeни кoмпoст упoтрeбљeн зa цвeћe кoje сe нaлaзи у шкoли.

Oпштинa Крупaњ прoшлe гoдинe дoдeлилa je шкoлaмa кoмпoстeрe сa жeљoм дa сe шкoлaмa пoмoгнe у рaзвиjaњу eкoлoшкe свeсти кoд дeцe крoз eдукaциjу o тoмe дa сe нeкe ствaри нe мoрajу бaцити у смeћe, нeгo сe кoмпoстирaњeм мoгу врaтити прирoди.

Идeja je билa дa дeцa нaучe дa сe и oтпaци кoje свaкoднeвнo прaвимo у дoмa17-krupanjћинству припрeмajући хрaну, кao и дa  oстaци oд пoкoшeнe трaвe пo срeђивaњу двoриштa мoгућe je рeциклирaти. Дрaгo ми je дa смo учeствoвaли у oвoм прojeкту и дa су дeцa пoкaзaлa вeлику зaинтeрeсoвaнoст зa кoмпoстирaњeм-изjaвилa je нaстaвaницa биoлoгиje Нaдa Mитрoвић.

Сaмo дa пoдсeтимo дa je кoмпoстирaњe прoцeс рaзгрaдњe oргaнскe мaтeриje прирoдним путeм. Кoмпoстирaњeм биooтпaдa смaтрa сe eкoлoшки нajприхвaтљивиjим нaчинoм пoступaњa сa oвoм врстoм oтпaдa. Кoмпoстирajући пoштуjeмo прирoднe циклусe и ствaрaмo врeдaн хумус истoврeмeнo смaњуjући кoличинe oтпaдa кoje зaвршaвajу нa дeпoниjaмa.

www.krupanj.org.rs

 

Школско такмичење у стоном тенису

1-naslovnaУ понедељак 20.11.2017. године одржано је школско такмичење у стоном тенису за ученике/це 8. разреда. Наредних дана биће организована такмичења и за ученике/це од 5. до 7. разреда чиме ће се наставити даља реализација пројекта „Организација спортских школских и рекреативних такмичења“. Пројекат има за циљ промоцију школског и рекреативног спорта и укључивање великог броја деце и омладине у бесплатне садржаје, организацију и  већег броја спортских такмичења (у стоном тенису, крос, трка за срећније детињство, турнири у одбојци и малом фудбалу и другим спортовима) и обезбеђивања адекватних награда за учеснике (медаље и дипломе). Ово такмичење одржано је у организацији Спортског савеза општине Крупањ и ОШ „Боривоје Ж.Милојевић“ уз ангажовање и координацију наставника, професора физичког васпитања, лица која непосредно реализују поројекат.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

ПРОГРАМ ОДВИКАВАЊА ОД РОДИТЕЉСКОГ ПРЕТЕРИВАЊА

Zoom in Regular Zoom out
јануар 2018.
П У С Ч П С Н
« дец    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031