Реч директора


Бити на челу основне школе представља велики изазов, али и велику обавезу и одговорност. Поверење које деца и родитељи имају у нас и у саму школу је нешто што се не сме изневерити. Како би смо оправдали то поверење и ове школске године смо вредно радили и постигли одређене резултате.

Циљеви и задаци образовно-васпитног рада школе за школску 2019/20. годину утврђени су и оперативно разрађени Годишњим планом рада.

Благовремено су извршене све организационе припреме за почетак школске 2018/19. године, израда Годишњег плана рада школе и све остале радње које је било неопходно извести реализоване су како би се школска година одвијала без икаквих проблема..

Школска 2019/20. године почела је на време 02.09.2019. године. Годишњи план рада школе као и Извештај о раду и резултатима школе у предходној школској години усвојени су на седници Школског одбора 12.09.2019. године.

Образовно-васпитни рад реализовало је 91 наставника и то: у разредној настави 32 наставника, у предметној настави 59 наставника.

У току летњег распуста извршене су неопходне припреме свих школских објеката како би школска година могла да почне на време.

Урађено и генерално чишћење школе.

На свим осталим објектима извршене су неопходне поправке како би настава могла да почне на време и да се одвија у условима безбедним за ученике и раднике школе.

Током ове школске 2019/2020. године делимично су реализовани задаци предвиђени Годишњим планом рада школе и школским програмом. Због ванредног стања које је уведено у нашој Земљи у марту, након чега су школе престале са непосредним радом и пређено је на онлајн наставу, део активности предвиђених Годишњим планом рада школе није релизован. Према подацима из електронског дневника и извештаја сви часови су у потпуности релизовани.

Оно што није у потпуности реализовано су састанци Тимова, актива и одељенских већа. Састанци наставничког веће организовани су онлајн преко заједничке вибер групе у коју су били укључени сви учитељи, наставници и стручни сарадници.

Такође многе ваннаставне активности планиране за друго полугодиште ове школске године, као што су турнири, радионице, такмичења, хуманитарне акције и слично нису у потпуности реализоване.

У циљу успешне реализације задатака из Годишњег плана и програма рада школе, праћење реализације се обављало плански и систематично, преко свих елемената датих Годишњим планом рада.

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника директор је планирао у складу са потребама школе и правилима о сталном стручном усавршавању и стицању звања. Усклађен је и Правилник о стручном усавршавању у школи са Новим Правилником.

Током првог полугодишта организован је један групни семинар за учитеље, наставнике, стручне сараднике и директора школе. Семинар под називом „Развој међупредметних компетенција“ одржан је у фебруару. Организатор семинара је издавачка кућа „Клет“ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Укупно тридесет учесника присуствовало је семинару који је трајао један дан.

Наставници информатике и рачунарства Владимир Шереметов и Мирослав Васиљевић завршили су Обуку за увођење нових наставних планова и програма за седми и осми разред. Семинар је одржан у октобру 2019. Године.

Такође наставник информатике и рачунарства присуствовао је на Конференцији „Школа за 21. Век“ у организацији British Council и Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Београду јануара 2020. Године.

Наставник физичког и здравственог васпитања Жељко Петковић учествовао је на семинару на Јахорини.

У децембру пет учитеља присуствовало је акредитованој трибини – Спољашње вредновање установе – други круг.

У јануару је укупно 25 учитеља и наставника присуствовало акредитованом стручном скупу – „Образовна академија – развој животних вредности код ученика и партнерских односа са њиховим родитељима“. Сви наставници и учитељи који су се пријавили пратиће четири онлајн вебинара које организује издавачка кућа „Клет“ током другог полугодишта ове школске године.

Приметна је тенденција Министарства просвете да се све више стручно усавршавање реализује коришћењем информационих технологија, тако да су се наши учитељи и наставници пријавили на различите вебинаре и онлајн семинаре који ће бити организовани у оквиру Образовне академије коју организује издавачка кућа Клет.

У јануару укупно 25 наставника и учитеља присуствовало је акредитованом стручном скупу – Образовна академија – Развој животних вредности код ученика и партнерског односа са њиховим родитељима.

У децембру пет учитеља присуствовало је акредитованој трибини – Спољашње вредновање установе – други круг.

Наставници који имају акредитован семинар под називом: Поступци вредновања у функцији даљег учења, каталошки број 542, област- општа питања наставе, К2, П3, а аутори и реализатори  су: Љиљана Ковачевић, професор разредне наставе и педагошки саветник, Славица Крстић, професор разредне наставе и  Нела Синђелић, дипомирани школски психолог-педагог реализовали су га два пута током децембра. И ове школске године у Центру за стручно усавршавање у Шапцу где су полазници били учитељи и наставници шабачких основних школа и у Основној школи „Никола Тесла“ у Дубљу.

Стручни сарадници Слађана Тешић, Јована Деспотовић и Ивана Теовановић присуствовале су семинару „Инклузија од теорије ка пракси“ који се организовао у Средњој школи Крупањ у фебруару и трајао је два дана.

Током јуна укупно 28 наставника и учитеља наше школе завршили су Обуку за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења која је организована на онлајн платформи преко Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Захваљујући учитељици Весни Лазаревић која је учествовала у реализацији обуке за наставнике, учитеље и стручне сараднике наше школе, организована је обука „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“. Обука је реализована у два дела, први теоријски део онлајн на платформи Завода за унапређивање образовања и васпитања и други практични део у школи, у три групе због великог броја пријављених наставника. Током августа укупно 60 наставника је успешно завршило ову обуку.

Пре две године били смо укључени у пилот пројекат Владе Србије и Миистарства просвете за вођење електронског дневника, што је подразумевало паралелно вођење и папирног и електронског дневника. Сви наставници и стручни сарадници су обучени и увежбани за вођење дневника рада електронским путем. Након обезбеђивања техничке подршке и интернет конекције у свим просторијама школе у могућности смо да овакав начин евиденције применимо од почетка ове школске 2019/20. Године.

Ове школске године урађени су следећи радови на објектима издвојених одељења које је финансирала локална самоуправа:

1.   Најважнији радови су урађени на регулацији реке Богоштица чиме је решен огроман проблем који смо имали у Матичној школи. У последњих 20 година Матична школа је неколико пута поплављена а сада је тај проблем надамо се заувек решен.

2.   Такође је много урађено на уређењу мокрих чворова, свлачионица и помоћних просторија Спортске хале. Урађен је и веома квалитетан видео надзор у износу од 420.000. динара. Такође од великог значаја је и лед осветљење Спостске хале као и асфалтираање паркинга око Спортске хале.

3.   Од огромног значаја је и асфалтирање фудбалског игралишта у издвојеном одељењу осморазредне школе у Красави као и прилазног пута ди њих.

4. Такође веома битна измена и унапређење организације рада Матичне школе у Крупњу јесте учешће у пројекту које спроводи Министарство просвете као и сагласност истог да наша школа пређе у режим једносменског рада. Овакав начин рада школе ће посебно утицати на ученике од првог до четвртог разреда, који ће наставу пратити преподне заједно са старијум ученицима па неће морати да у касним вечерњим сатимастижу до својих кућа. Ефекти ових измена неће толико бити видљивисве док траје актуелна епидемија

Директор

Драган Благојевић

image_pdfimage_print
Zoom in Regular Zoom out

Избор писма

септембар 2021.
П У С Ч П С Н
« јул    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930