Организација наставе


Ритам  радног дана у школи

Настава се у овој школској години, изводи у првој смени.

 Сатница звоњења

Прва смена
Час улаз од до
1. 7,20 7,30 8,15
2. 8,25 9,10
3. 9,20 9,25 10,10
4. 10,20 11,05
5. 11,10 11,55
6. 12,00 12,45
7. 12,50 13,35

Продужени боравак

Продужени боравак у нашој школи ради  7.30 – 14 часова. Ученици првог и другог разреда могу похађати прдужени боравак. Ове године у боравку радиће учитељица Драга Мијаиловић.

Школски календар