Radionica za profesionalnu organizaciju mladih

„Znanjem do posla“

Prva školska radionica grupnog savetovanja je organizovana u OŠ “Borivoje Ž. Milojević” u Krupnju za učenike 3 odeljenja osmog razreda. Sadržaj radionica je obuhvatao prepoznavanje sklonosti i kompetencija, spremnost za postignuća, informisanje o zanimanjima, i kako se donose karijerne odluke. Oko 60 mladih je učestvovalo u programu koji je koristio metode neformalne edukacije, i to: rad u grupama, prezentaciju, diskusiju, skaliranje, rad sa karticama, dopunjavanje, kviz i verbalnu evaluaciju.

Zahvaljujemo se zaposlenima u školi koji veoma odgovorno pristupaju u procesu profesionalne orijentacije mladih i otvoreni su za saradnju.

U procesu odlučivanja o školovanju, odnosno zanimanju mi primenjujemo metod koji se sastoji od pet koraka:

Samospoznaja – odgovarajućim osmišljavanjem sadržaja učenja mladi treba da prepoznaju sopstvene kapacitete, spremnost na postignuća i sklonosti.

Informisanje o zanimanjima – raspoložive ili nove informacije koje treba razviti o zanimanjima, pripremiti na strukturisan način, tako da se omogući informisano odlučivanje o izboru zanimanja.

Putevi obrazovanja – poznavanje mogućnosti školovanja i karijere koje vode do ostvarenja željenog zanimanja.

Realni susreti – putem postavljanja pitanja predstavnicima zanimanja, stručne prakse u preduzećima („isprobavanje“) i raspitivanja u preduzećima, željeno zanimanje se podvrgava testu realnosti.

Odluka o izboru zanimanja – mladi su osposobljeni da donesu odluku o svojoj budućoj školi i/ili o svom budućem zanimanju.

 

Udruženje

Svetlost

„Bajka iz parka“

U okviru pilot projekta Obogaćeni jednosmenski rad, u protekloj školskoj godini realizovana je aktivnost Mala škola glume Deca deci. U okviru svojih planiranih aktivnosti, između ostalog, pripremljena je i izvedena dečija pozorišna predstava“Bajka iz parka“ u prepunoj velikoj sali Biblioteke „Politika“.

Predstava je bila humanitarnog karaktera i sva prikupljena sredstva su donirana Crvenom krstu Krupanj.

Predstavu su po tekstu Đurđe Lili pripremile učiteljice Danka Pajić  i Ljiljana Kovačević.

U dečijoj predstavi predstavile su nam se i dve plesne grupe  koje su pripremale učiteljice Biljana Antonić i Slavica Krstić u okviru svojih aktivnosti Muzika je svuda oko nas, dok je učiteljica Vesna Lazarević, u okviru aktivnosti Lepo u nama i oko nas, pripremila sa učenicima reklamne plakate i scenske rekvizite za predstavu.

FOTO GALERIJA

 

                                                                                                                              Danka Pajić

Rekreativna nastava

Izložba povodom jubileja 20 godina od povratka verske nastave u osnovne i srednje škole u Republici Srbiji

U ponedeljak 27. decembra 2021. godine otvaranjem izložbe povodom jubileja 20 godina od povratka verske nastave u osnovne i srednje škole u Republici Srbiji, zavrešeno je obeležavanje dana Osnovne škole „Borivoje Ž. Milojević” u Krupnju. Izložba je postavljena u svečanom delu škole i predstavlja rezultat saradnje veroučitelja i učenika. Postavka se sastoji iz dve celine od kojih jednu čine radovi učenika koji su plod njihove kreativnosti na časovima verske nastave tokom godine, a drugi deo izložbe objašnjava status verske nastave kroz istoriju u okviru školskog sistema u Srbiji.

Istorijski deo postavke ove izložbe, koji je plod truda i ljubavi veroučitelja Gvozdena Nenadovića, imao je za cilj da pokaže kako veronauka nije uvedena kao novi predmet te školske 2001/2002. godine već da je predstavljala integralni deo sistema obrazovanja  od nastanka moderne srpske države pa sve do 1952. godine. Sa dolaskom Dositeja Obradovića u ustaničkoj Srbiji počinje organizovanje školstva, gde se u maloj (osnovnoj) školi izučavao pravoslavni katihizis, Časoslov  i Psaltir a na Velikoj školi crkveno pojanje. Prvi zakon o školama  je donet 1833. godine, a donošenjem Sretenjskog ustava (1835.god.) Srbija dobija prve ministre, poslovi crkve i prosvete se sjedinjuju u okviru istog ministarstva.Godine 1836. bio je izdat plan i program za državne škole koje su imale u svom nastavnom planu i programu veronauku. Propisom iz 1844. godine određen je program po razredima: Prvi razred:savladavanje građanske i crkvene azbuke, početak „pisanja po pregledalnici“, pevanje i učenje napamet određenih molitvi; Drugi razred:čitanje srpskog i slovenskog, pisanje reči „po pregledalnici”,  učenje napamet sveštene istorije, učenje napamet računanja sve 4 računske radnje, pevanje; Treći razred:čitanje srpskih i slovenskih tekstova naizmenično, pisanje „po krasnopisaniju na tabli”, izučavanje prvog dela katihizisa, zemljopis,  računica, nužna opšta znanja. Sistem organizovanja škola bio je na osnovu crkvenih opština što vidimo iz „Ustrojenija osnovnih škola u Knjaževstvu Srbiji”(1857) kojim se predviđa da „osnovne škole postoje u svim krajevima otečestva u opštinama crkvenim i pri crkvama” kao i to da u onoj crkvenoj opštini koja „ima 400 domova a školu nema podignuće se škola“.

Psaltir i Časoslov, koji su se do tada predavali u školama, biće ukinuti tek 1863. godine. Sve vrste škola koje su u to vreme postojale: niže, više i produžene, devojačke, narodne, zanatlijske, građanske, realne, gimnazije u nastavnom planu i programu imale su nauku o hrišćanstvu što smo na našoj izložbi predstavili izvodom iz letopisa škole gde se za pomenutu godinu u listi predmeta na prvom mestu nalazi hrišćanska nauka.

Zakon o narodnim školama (1914) donosi popis predmeta koji se uče u osnovnoj školi gde se ponovo na prvom mestu nalazi „Hrišćanska nauka i crkveno-slovensko čitanje” a među pobrojanim dužnostima nastavnika nalazi se i ta da su dužni voditi decu u crkvu gde su učitelji dužni pevati nedeljom i praznikom. Nastava veronauke nastavljena je i za vreme austrougarske okupacije, što na izložbi ilustruje jedno svedočanstvo iz 1918. godine na kojem se kao prvi predmet nalazi „nauk vjere”, kao i jedna fotografija iz 1916. godine na kojoj vidimo đake sa svojim veroučiteljem sveštenikom Petrom Grujićem i vojnike u austrougarskim uniformama.

Zakoni Kraljevine Jugoslavije određuju da se verska nastava predaje u svim državnim i privatnim školama kao obavezan predmet uz saglasnost crkava i verskih organa i poštovanje odredaba školskih zakona. Nastavne planove i programe propisuje nadležni ministar uzimajući u obzir potrebe verskog obrazovanja po predlogu Svetog arhijerejskog Sabora za pravoslavnu decu ili drugih verskih institucija za decu drugih veroispovesti. Udžbenici veronauke izdaju se u skladu sa zakonom a crkve i verske zajednice daju odobrenje u pogledu verske sadržine. Nastavu veronauke u državnim osnovnim školama mogu izvoditi kvalifikovani parohijski sveštenici, imami, župnici, duhovna lica ili posebno osposobljeni veroučitelji. Ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja takvog kadra, veronauku će predavati učitelji. Nadležna crkvena i verska vlast može oduzeti već izdato odobrenje onim veroučiteljima koji nastavu izvode suprotno učenju crkve ili verske zajednice.

Nastava veronauke odvijala se i za vreme okupaciju u Drugom svetskom ratu, što nam potvruđuje i izloženo svedočanstvo iz navedog perioda.

Februara 1945. godine Poverenstvo za prosvetu Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije izdalo je odredbu po kojoj se veronauka može poučavati u školama, ali samo kao fakultativni predmet „sve dotle dok ne bude drukčije rešeno”. Prema istoj odredbi veronauku mogu predavati samo oni veroučitelji čije ponašanje nije bilo suprotno ciljevima narodnooslobodilačkog pokreta.Ustavom FNRJ 1946. godine odvojena je crkva od države i  škole od crkve.Marta 1946. godine doneta je odluka da će se nastava veronauke održavati van redovnog školskog vremena, u školskim zgradama, a veronauku kao predmet ne treba unositi u školska svedočanstva, niti ocenjivati učenike. Od 1. maja 1946. godine veroučitelji više nisu na platnom spisku države. Usvajanjem zakona o narodnim školama decembra 1951. godine veronauka je i službeno zabranjena u školama.

Veronauka je (kao konfesionalna verska nastava) vraćena u škole školske 2001/2002. godine Uredbom Vlade Republike Srbije o organizovanju i ostvarivanju verske nastave- alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj školi 24. jula 2001. godine i ista Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS”, br.46/2001. Ovaj broj Službenog glasnika sa ovom Uredbom može se videti na ovoj izložbi kao i dnevnik iz školske 2001/2002. godine sa prvim upisanim časom veronauke od njenog povratka u našoj školi.

Poseban deo izložbe posvećen je predstojećim nam radosnim praznicima Rođenja Hristovog i Savindanu; trostrukom jubileju Svetog vladike Nikolaja povodom 140 godina od rođenja, 60 od upokojenja i tri decenije od prenosa moštiju iz Amerike u Srbiju, kao i Svetom Stefanu Tronoškom čije se svete mošti nalaze u našoj neposrednoj blizini u manastiru Tronoši a o kome deca sa radošću uče na časovima veronauke.

Osnovna škola „Borivoje Ž. Milojević” Krupanj predstavlja primer dobre prakse saradnje uprave škole, nastavnog osoblja i stručnih saradnika sa veroučiteljima, a i sama Rađevina po rečima našeg oca i vladike Lavrentija, koji je i sam bio učenik ove škole, predstavlja jedan od najpobožnijih krajeva naše eparhije. Stoga i ne čudi podatak da od ukupno 808 učenika škole veronauku pohađa 731 učenik.

Na samom kraju, uz izraze dubokog poštovanja i ljubavi, zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju obeležavanja ovog značajnog jubileja.

                                                                                FOTO GALERIJA

Veroučitelj

                                                                                                   Gvozden Nenadović

TRADICIONALNA INKLUZIVNA RADIONICA

U organizaciji Učeničkog parlamenta i stručnih saradnika naše škole održana je tradicionalna inkluzivna radionica sa učenicima koji imaju smetnje u razvoju. Cilj ove radionice je razvijanje jednakosti kroz timski rad i zajedništvo. Različitost nije prepreka, već mogućnost za stvaranje novih iskustava, humanosti, solidarnosti i da različiti možemo zajedno funkcionisati, sarađivati i postati bogatiji za nova drugarstva.

Deca su zajedno pravila novogodišnji nakit kojim su kasnije, takođe zajedno, ukrasili jelku u holu škole. Odlično su se zabavili i još jednom pokazali da možemo sasvim lepo živeti zajedno, a ne jedni pored drugih.

FOTO GALERIJA

Zoom in Regular Zoom out

Izbor pisma

decembar 2022.
P U S Č P S N
« sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031