Saradnja sa roditeljima


Međusobna saradnja roditelja i nastavnika radi boljeg upoznavanja učenika i jednostavnijeg vaspitnog delovanja sastojaće se u međusobnom informisanju o psihofizičkom i socijalnom napredovanju učenika, o rezultatima njihovog rada i ponašanja, o uslovima života u porodici i sl., a radi poboljšanja opštih rezultata vaspitno obrazovnog rada sa učenicima

Ova saradnja odvijaće se putem individualnih razgovora, „Dan otvorenih vrata“, po potrebi poseta nastavnika učeničkom domu, grupnih razgovora sa roditeljima i roditeljskih sastanaka.

Roditeljski sastanci održaće se u septembru, novembru, januaru, aprilu i junu mesecu.

Sistematsko obrazovanje roditelja za vaspitni rad realizovaće se putem predavanja i razgovora sa roditeljima. Ovaj vid rada sa roditeljima obuhvatiće pedagoško i psihološko obrazovanje i zdravstveno vaspitanje.

U okviru pedagoškog i psihološkog obrazovanja biće reči o psihofizičkim osobinama pojedinih uzrasta, problemima učenja i rada i socijalizacije deteta o odnosu roditelj ‑ nastavnik ‑ učenik, humanizaciji odnosa među polovima, o uticaju i koršćenju sredstava informisanja. U okviru zdravstveno ‑ vaspitnog rada biće reči o zdravstvenoj zaštiti i preventivi, najčešćim oboljenjima kod dece, psihofizičkim promenama kod dece u pubertetu, mentalnoj higijeni, higijenskim navikama i drugo. Ovi sadržaji pedagoško psihološkog i zdravstvenog obrazovanja formulisani su u teme. Predviđa se da se na narednim roditeljskim sastancima neće diskustovati samo o uspehu učenika, već će se organizovati razgovori, o pojedinim problemima u razvoju i ponašanju dece za koje su podjednako zainteresovani porodica i škola, a koja dominiraju u odeljenju i traže rešenja.. Realizator ovog programa je odeljenjski starešina u svom odeljenju, a osim njega razgovor sa roditeljima o pojedinim temama vodiće direktor škole, pomoćnik direktora, pedagog i psiholog.

Učešće roditelja u realizaciji zadataka škole ostvarivaće se preko Saveta roditelja škole, odeljenja, razreda , zatim angažovanjem u radu sekcija, sportskog duštva, Zajednice učenika i u realizaciji Programa profesionalne orijentacije učenika.

Sadržaji rada Vreme realizacije Način i ostvarivanja plana
Roditeljski sastanci Na početku školske godine i na klasifikacionim periodima Roditeljski sastanak
Individualni razgovori i savetodavni rad Prema potrebi Razgovor sa nastavnicima, PPS
Otvorena vrata škole Jednom mesečno Realizacija časova
Profesionalna orijentacija Prema potrebi Posete institucijama, školama i prisustvo roditelja časovima
Saradnja sa roditeljima dece/učenika kojima je potrebna dodatna podrška Prema potrebi Razgovori, sastanci Timova za dodatnu podršku
Saradnja sa roditeljima učenika u vezi sa rešavanjem disciplinskih problema Prema potrebi Razgovori, roditeljski sastanci
Organizovanje kulturnih i zabavnoh događaja u školi Važni datumi – dan škole, Sveti Sava itd Sastanci
Radionice  u okviru zdarvstvene i socijalne zaštite dece Prema potrebi Radionice
Anketiranje roditelja u vezi sa saradnjom sa školom Na kraju svakog polugodišta Anketiranje
Ostala anketiranja predviđena Godišnjim planom rada i akcionim planovima Timova Prema potrebi Anketiranje
Učešće roditelja u radu Školskog odbora i Saveta roditelja, Tim za samovrednovanje rada škole, Tim za zaštitu učenika od nasilja Prema planovima za rad ovih školskih organa Sastanci
image_pdfimage_print
Zoom in Regular Zoom out
januar 2021.
P U S Č P S N
« dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031