Reč direktora


Osvrt na prethodnu školsku godinu

     Biti na čelu osnovne škole predstavlja veliki izazov, ali i veliku obavezu i odgovornost. Poverenje koje deca i roditelji imaju u nas i u samu školu je nešto što se ne sme izneveriti. Kako bi smo opravdali to poverenje i ove školske godine smo vredno radili i postigli određene rezultate.

Školska godina 2016/17. bila je uspešna prema proceni ostvarenosti aktivnosti planiranih Godišnjim planom rada škole. Zadovoljstvo mi je da istaknem činjenicu da se naša škola sve više otvora prema društvenoj sredini i postaje značajan kulturni centar opštine. U prilog tome govori činjenica da smo se kao partneri uključili u nekoliko  projekata i uspešno ih realizovali, a  populacija koja je centar planiranih aktivnostu jesu, upravo, učenici naše škole. Rezulltat takve intezivne i kvalitetne saradnje sa javnim ustanovama, obraѕovnim institucijama i  nevladinim organizacijama jesu raznovrsne aktivnosti, bogatiji školski život i veće zadovoljstvo naših učenika.

Na ovom polju može se uraditi još više i s toga očekujem da će u narednim godinama rezultati biti još bolji.

Ciljevi i zadaci obrazovno-vaspitnog rada škole za školsku 2016/17. godinu utvrđeni su i operativno razrađeni Godišnjim planom rada.

Obrazovno-vaspitni rad realizovalo je 89 nastavnika i to: u razrednoj nastavi 33 nastavnika, u predmetnoj nastavi 55 nastavnika i u  nastavi za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama 1 nastavnik.

U Matičnoj školi su u toku prethodne školske godine završeni svi radovi na postavljanju nove stolarije, rekonstrukciji krova i toplovoda, tako da smo u novu školsku godinu ušli sa značajo renoviranim objektom koji je omogućio mnogo bolje uslove za rad učenika i radnika škole. Izvršena je sanacija kotlarnice iz donacije Ambasade Japana u iznosu od oko 1.500.000 dinara, a toku leta 2017. izvršeno je kompletno krečenje i gletovanje Matične škole.

Lokalna uprava je uložila 2.000.000 dinara u potpunu rekonstrukciju izdvojene četvororazredne škole u Tolisavcu. Sredstvima donacije preko lokalne uprave sređene su pristupne staze, izvršno je krečenje škole i sređena je kancelarija Mesne zajednice koja se nalazi u sklopu škole, a sredstvima škole urađen je podašiv. Radovi na ovoj školi nisu još u potpunosti završeni; nisu urađeni oluci, nisu postavljeni gromobrani  i  nema mokrog čvora.

Sanirano je klizište u IO Likodra, uređen je savremeni mokri čvor i sređene pristupne staze školi, tako da su učenici iz Likodre školsku 2016/17. godinu započeli u svojoj školi. Uređenje mokrog čvora i staza je finansirala lokalna uprava i iznosu od oko 500.000 dinara, a potporni zid je napravljen iz sredstava međunarodnih donatora.

Na školi u Kostajniku urađene su samo neophodne popravke radi nesmetanog odvijanja nastave. U staru školsku zgradu nije uloženo mnogo, jer se očekuje da se za potrebe škole renovira objekat koji već postoji u školskom dvorištu.

Od značajnijih radova treba istaći i uređenje platoa na ulasku u školu u izdvojenom četvororazrednom odeljenju u Brštici i zamenu peći za centralno grejanje, takođe u Brštici u vrednosti od 150.000 dinara. Radovi u Brštici su finansirani iz sredstava lokalne uprave.

Na svim ostalim objektima izvršene su neophodne popravke kako bi nastava mogla da počne na vreme i da se odvija u uslovima bezbednim za učenike i radnike škole.

Opština je na vreme raspisala tender, pa je prevoz učenika obavljalo preduzeće „Banbus“. Od maja je došlo do izmene prevoznika, pa je prevoz učenika u celosti preuzelo preduzeće „Gajić 95“, koje je do tada prevozilo učenike na dosadašnjim relacijama školskog autobusa.

Opština je izvršila nabavku potrebnih količina uglja i drva, pa je grejanje je bilo  dobro  u svim izdvojenim odeljenjima i matičnoj školi, uprkos jačoj zimi nego prethodnih godina, što je doprinelo da uslovi za boravak  učenika u školi budu optimalni.

U školskoj 2016/17. upravljanje Sportskom halom preuzela je Komisija za uređenje korišćenja sportske hale u periodu vannastavnih aktivnosti koju je u avgustu imenovalo Opštinsko veće Opštine Krupanj. Školi su ostavljeni termini za izvođenje nastave, a raspored ostalih termina i način korišćenja Hale van nastave određuje komisija, s tim da donete odluke bidu verifikovane od strane organa upravljanja škole. U prvom polugodištu hala je potpuno okrečena, izvršeno je farbanje svih radijatora, sređeni su mokri čvorovi, kao i električna instalacija.

 1. juna 2017. je, zbog vremenskih nepogoda. došlo do podizanja kompletnog krova sportske hale i značajnih oštećenja u unutrašnjosti. Škola je odmah pokrenula postupak kod osiguravajuće kuće DDOR, tako da je po ovom osnovu za obnovu obezbeđeno 9.614.500,00  dinara, a prva rata je već uplaćena.  Takođe, Opština je prvim rebalansom budžeta opredelila 8.062.734,00 dinara za rekonstrukciju krova. Ovim je rukovodstvo Opštine brzo reagovalo, pa očekujemo da će u kratkom roku, kako to procedure sprovođenja javnih nabavki nalažu, ovaj problem biti rešen. Treba rekonstruisati krov, parket, gromobranske i elektro instalacije.

Kuhinja funkcioniše bez ikakvih primedbi. U ovoj  školskoj godini  hranilo se prosečno oko 650 učenika. 84 učenika se besplatno hranilo. Troškove njihove ishrane pokrio je Centar za socijalni rad. Kuhinja funkcioniše u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima: Bogoštica, Likodra, Krasava, Brštica, Šljivova, Kostajnik, Dvorska i Cerova.

I u ovoj školskoj godini u našoj školi su organizovane mnogobrojne vannastavne aktivnosti u cilju veće informisanosti učenika, poboljšanja njihove opšte kulture,  zdravstvenog obrazovanja i  podizanja svesti kod učenika o potrebi uključivanja u društveni život sredine u kojoj žive. Neke od tih aktivnosti su propisane Zakonom, a ostale su rezultat inicijativnosti učenika i radnika škole, kao i saradnje škole sa ustanovama i organizacijama iz lokalne zajednice.

U školi je organizovana zdravstvena zaštita učenika u vidu sistematskih zdravstvenih pregleda, vakcinacije i zdravstvenog prosvećivanja učenika. Učenici trećeg, petog i sedmog razreda su u oktobru i novembru imali redovan sistematski pregled a učenici petog razreda u novembru su imali  i sistematski pregled zuba. Već godinama  je saradnja škole i Doma zdravlja u Krupnju izuzetno dobra, što se nije promenilo ni sada. Već više godina unazad Patronažna služba Doma zdravlja u saradnji sa psihološko-pedagoškom službom škole i odeljenskim starešinama po određenom rasporedu u školi drži predavanja u vezi sa očuvanjem i unapređivanjem zdravlja dece i omladine, a teme su prilagođene uzrastu dece.Ove godine je sa više aktivnosti obeležen 1. decembar, Svetski dana borbe protiv side: Učenički parlament je anketirao učenike 5-8. razreda sa ciljem da utvrdi koliko učenika zna šta se obeležava 1. decembra. Rezultat ankete, koja je obuhvatili 190 učenika, pokazao je da samo 30 % učenika zna da je 1.decembar – Svetski dan borbe protiv side. Podstaknuti ovim rezultatom, učenici 7. i 8. razreda koji učestvuju u radu Đačkog parlamenta su obišli sva odeljenja, ukratko ih informisali o značaju ovog datuma i tom prilikom pozvali sve učenike 8. razreda da dođu na predavanje o HIV-u.

Predavanje o HIV-u realizovala je patronažna služba Doma zdravlja i učenici srednje škole – volonteri Crvenog krsta. Učenici su pogledali kratak, edukativni film i popunili upitnik o tome šta su naučili na ovom predavanju.

Ove školske godine u našoj školi obeležena je i nedelja zdravih zuba. U okviru te nedelje održane su mnogobrojne aktivnosti kojima je bio obuhvaćen veći deo učeničke populacije različitih uzrasnih grupa.

U saradnji sa Organizacijom Crvenog Krsta i Patronažnom službom Doma zdravlja u Krupnju u toku drugog polugodišta realizovana su predavanja na različite teme za nastavnike, roditelje i učenike.

Jedna od aktivnosti je predavanje Crvenog Krsta i Patronažne službe u Krupnju na temu „Tuberkuloza – Kontrola tuberkuloze“. Predavanje je održano 28. marta 2017., a  slušalo ga je 60 učenika sedmog razreda.

Takođe, 17.05.2017 održana je prezentacija za učenike šestog razreda na kojoj su  predstavnici Crvenog krsta Krupanj  informisali učenike o organizaciji Crvenog krsta, o njihovim zaduželjima i zadacima kao i o značaju aktivnosti koje se izvode u okviru njihove organizacije.

Patronažna služba je  u martu 2017. organizovala i predavanje na temu „Depresija“ za nastavnike i predavanje za roditelje učenika četvrtog razreda na temu „HP virus, mogućnosti zaštite i preventivnih mera“

Ove školske godine u našoj školi obeležena je i nedelja zdravih zuba u periodu od 15. do 19. maja 2017. U okviru te nedelje održane su mnogobrojne aktivnosti kojima je bio obuhvaćen veći deo učeničke populacije različitih uzrasnih grupa.

Jedna od realizovanih aktivnosti je edukativno-takmičarski program za učenike nižih razreda. Dr Maja Polić, školski zubar održala je zanimljivo predavanje u vezi očuvanja zdravlja usta i zuba kod dece i mladih. Edukativni program ovog događaja imao je za  cilj grupno učenje mladih i proveravanje stečenih znanja u oblasti očuvanja i nege usta i zuba. Promovisan je lepo osmišljen način grupne edukacije: takmičarski duh, bodrenje, navijanje, pružanje podrške i učenje pokazalo je izuzetan efekat shvatanja važnosti očuvanja zdravlja usta i zuba. Dr Maja Polić je takođe učenicima pokazala praktične savete i tehniku pranja zuba.

Takođe, održano je predavanje o oranloj higijeni za učenike petog i šestog razreda naše škole, koji su aktivno učestvovali i u praktičnim vežbama pokazali zainteresovanost i razumevanje za pomenutu temu. Veliku podršku za realizaciju nedelje zdravih usta i zuba pružio nam je dnevni boravak „Zora“, udruženje za decu i mlade sa invaliditetom.

U martu 2017. godine održano je predavanje za učenice šestog razreda naše škole u cilju  jačanja i proširivanja mera koje pomažu mladim ljudima da zajednički nauče da žive zdravije i bezbednije. Predavanje se odnosilo na očuvanje reproduktivnog zdravlja i podizanja nivoa zdravstvene kulture i obrazovanja kod učenika. Organizator edukativnog programa koji nosi naziv „Always-edukativni školski program o pubertetu- Sve što želiš da znaš o pubertetu“ je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Edukator je Jovana Ilić. Predavanju je prisustvovala oko 50 učenica matične škole, a kasnije predavanje je održano i u izdvojenim odeljenjima.

U saradnji sa NVO Eko bajk 23. septembra povodom Nedelje bezbednosti dece u saobraćaju organizovana je manifestacija koja se odvijala u zatvorenoj ulici u gradu. Učenici su učestvujući u programu dali svoj doprinos da manifestacija bude što bolja i privuče što veći broj zainteresovane dece, roditelja i prolaznika. 15 učenika naše škole učestvovalo je i na „Rolerijadi“ koju je ovo udruženje organizovalo9 15. aprila.

Nastavljena je saradnja sa Vatrogasnom jedinicom u Krupnju, kao i sa Policijskom stanicom. 28. 9. 2016. učenici mlađih razreda prisustvovali su pokaznoj vežbi vatrogasaca. Po lepom i sunčanom danu vatrogasna brigada pokazala je okupljenim mališanima kako se gasi požar i šta sve vatrogasci spasioci znaju i mogu. 1. novembra  je u školi u Krupnju izvedena velika demonstrativna vežba spasavanja učenika i zaposlenih u slučaju izbijanja požara. Vežbu je izveo Centar za protiv požarnu zaštitu i Vatrogasna jedinica Krupanj, a učesnici vežbe su bili svi učenici i zaposleni u matičnoj školi. Gosti posmatrač vežbe je bio Aleksandar Lazarević, načelnik Nacionalnog trening centra za vanredne situacije.

U saradnji sa Vatrogasnom jedinicom učiteljica 4/2 Ljiljana Kovačević osmislila je i održala čas na temu „Opasnost i zaštita od požara“ koji je zbog svoje izuzetnosti odabran za prezentaciju na ovogodišnjem Saboru učitelja Srbije.

U nastojanju da se unapredi nivo bezbednosti učenika i škola, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sačinili su zajednički projekat „Bezbedno detinjstvo – razvoj bezbednosne kulture mladih“, koji ima za cilj da omogući održiv model informisanja učenika o bezbednosnoj kulturi. Ovaj projekat se u školama sprovodi već nekoliko godina, a u našoj školi je sproveden krajem novembra 2016.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Krupnju, u saradnji sa stručnim saradnicima i nastavnicima, realizovali su predavanja za učenike petog razreda u izdvojenim odeljenjima Kostajnik, Krasava, Dvorska i u matičnoj školi.

I ove godine obeležena je Dečja nedelja, kako u matičnoj školi tako i u svim izdvojenim odeljenjima. Učenici naše škole su različitim aktivnostima obeležili Dečju nedelju od 3. do 9. oktobra 2016. godine pod motom „NEĆU DA BRIGAM, HOĆU DA SE IGRAM“. Organizovana je radionica sa temom  Dečja prava, poseta gradskoj biblioteci, sportski dan, dan kada su deca crtala, gledanje crtanog filma u bioskopu, a na kraju nedelje maskenbal i priredba „Pokaži šta znaš“.

Učenički parlament je tradicionalno organizovao  Veseli turnir  u odbojci u kome su učestvovale ekipe iz starijih razreda sa po jednim nastavnikom kao članom svake ekipe. Pobednik Turnira je novac od ulaznica uložio u kupovinu rutera da bi se cela škola pokrila bežičnim internetom

.Dečja nedelja je ove godine posebno sadržajno obeležena u izdvojenoj osmorazrednoj školi u Krasavi. Sprovedena je humanitarna akcija „DRUG DRUGU“  koju su organizovali i sproveli učenici, učiteljice, nastavnici i pedagog škole. Prikupljeno je mnogo odeće i obuće koja je tokom Dečije nedelje pronašla nove male vlasnike. Održan je  ogledni čas hemije  „Čarolije“ na kome su učenici starijih razreda svoje mlađe drugare upoznali sa čarobnim svetom hemije izvodeći niz zanimljivih eksperimenata. Na kraju Dečje nedelje organizovan je i tematski maskenbal  „Svemirci su među nama“.

Nastavili smo saradnju sa Centrom za talente iz Loznice i u oktobru smo, zajedno sa njima organizovali testiranje učenika 7. razreda kako bi najbolji od njih bili upisani u bazu podataka Republičkog Centra za talente što im omogućava značajnu podršku u uključivanju u naučnu zajednicu ukoliko odluče da se kasnije bave naučnim radom.

Tradicionalno dobru saradnju i dalje imamo sa Bibliotekom „Politika“ koja je i ove godine besplatno učlanila sve prvake i organizovala konkurs za najlepše novogodišnje čestitke i prodajnu izložbu,  gde su naši učenici bili veoma aktivni. Novac od prodaje četitki uručen je školi i biće upotrebljen za pomoć najsiromašnijim učenicima.

Ove godine smo sa Bibliotekom Politika uspostavili i novi vid saradnje. Dramska sekcija učenika mlađih razreda pod vođstvom učiteljica Danke Pajić i Ljiljane Kovačević od septembra je pripremala pozorišnu predstavu „Sedam Snežana i patuljak“. Probe su održavali u Domu kulture, a premijera je održana takođe u Domu kulture 26.12.2016. u večernjem terminu. Predstava je bila izuzetno posećena, a mali glumci u oduševili publiku. Predstava je bila humanitarnog karaktera, a sav prikupljen novac doniran je Udruženju „Zora“, Dnevi boravak za decu i mlade sa ivaliditetom, koji su sašili kostime za predstavu i oranizaciji Crvenog Krsta u  Krupnju.

Naši učenici aktivno učestvuju i na tradicionalnom pesničkom konkursu „Desankine iskrice“ koju Biblioteka Politika organizuje svake godine tokom maja i juna.

Početkom novembra, u saradnji sa Ambasadom Slovačke, u školi je održana izložba ilustracija dečjih knjiga, a gosti su nam bili službenici Slovačke ambasade i Miroslav Regitka, jedan od najboljih slovačkih ilustratora knjiga za decu. On je sa učenicima starilih razreda tom prilikom održao i radionicu na kojoj su se deca upoznala sa osnovama rada na ilustrovanju knjiga.

Takođe u novembru škola se uključila u veliko istraživanje Fakulteta fizičke kulture iz Novog Sada na temu zdravih stilova života. Učenici starijih razreda su radili upitnik o svojim životnim navikama u vezi sa zdravom ishranom, vežbanjem, bavljenjem sportom i sl, a predavanje o tome im je održala profesor Fakulteta fizičke kulture Višnja Đorđić.

I u ovom polugodištu nastavili smo realizaciju projekata u vezi sa profesionalnom  orjentacijom učenika 8. razreda u okviru koga su planirane radionice, profesionalno informisanje kao i realni susreti u svetu zanimanja. U okviru ovih aktivnosti učenici 8. razreda su organizovano išli na Dane otvorenih vrata u Srednjoj školi u Krupnju kako bi se neposredno upoznali sa profilima i uslovima rada u ovoj školi.

Sa lokalnom samoupravom  smo se povezali i u oblasti ekologije i imamo predstavnika u Zelenom savetu. Značajna aktivnost u ovoj oblasti bila je  praktična radionica koja je organizovana u okviru GIZ projkta „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama“ 29.11.2016. godine. U radionici je učestvovalo 20 učenika od 5.-8.razreda. Pored teorijskih znanja, učenici su imali i praktični deo gde su zajedno sa predavačima učestovala u pravljenju komposta, što ih je još više zainteresovalo da se aktivno uključe. Edukator ove radionice bila je Ksenija Marton, član projekta kompost tima. 03. marta 2017. urađena je i evaluacija ovog projekta u okviru koje je organizovan obilazak pilot projekta kompostiranje. Poseti su prisustvovali Kerstin Bar, šefica komisije za evaluaciju, Barbara Oelz, članica komisije za evaluaciju, Snežana Lekić Rašović i Zoran Jakovljev iz GIZ IMPACT.

Ostvarena je i saradnja sa Udruženjem gljivara u Krupnju.  Krajem decembra u holu škole je postavljena i izložba ovog Udruženja  o gljivama koje se mogu naći na našem području.

Ove školske godine naša škola bila je uključena u dva projekta koja su realizovana u saradnji sa Kancelarijom za mlade Krupanj a to su projekati „OsnaŽene“ i „Zdravije sutra“.

U okviru projekta „OsnaŽene“ koje je realizovan u martu 2017. godine održano je predavanje na temu „Prevencija rodno zasnovanog nasilja“. Predavanje je održala dr Nada Đurić, predsednica nevladinog udruženja građana Iskra, u okviru borbe protiv nasilja nad ženama i projekta „OsnaŽene“ koji je pokrenut od strane Kancelarije za Mlade u Krupnju i neformalne grupe Osnažene. Održana su dva predavanja za grupe učenika sedmog i osmog razreda Osnovne škole „Borivoje Ž. Milojević“.

Takođe, u našoj školi u okviru projekta „OsnaŽene“ organizovana je radionica „Stereotipi i predrasude o rodu“ za grupu učenika sedmog i osmog razreda na kojoj su  učestvovala i dva člana Udruženja „Zora“. Radionica je organizovana u Okviru projekta „OsnaŽene“ uz podršku Marije Manojlović, koordinatora projekta, neformalne grupe „OsnaŽene“ i stručnih saradnika škole Slađane Tešić i Jovane Despotović. Cilj ove radionice je osvešćivanje i razumevanje rodnih stereotipa. Takođe učenici su imali priliku da prave bukmarkere sa ispisanim rečima i porukama podrške ženama u okviru borbe protiv nasilja nad ženama, koje su kasnije delili ženama u organizovanoj šetnji u zatvorenoj ulici u Krupnju.

U sportskoj sali Osnovne škole „Borivoje Ž. Milojević“ u Krupnju,  u okvir uprojekta „Zdravije sutra“ koji je realizovan u aprilu 2017. godine održano je predavanje mladima (učenicima petog i šestog razreda naše škole) o bezbednosti u sportu, o zdravlju i uopšteno o značaju bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću. Da podsetimo da je „Zdravije sutra“ deo pilot projekta „Iskorači i Ti! Sportski.Zdravo.Bezbedno.“, koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije sa partnerima Antidoping agencijom Republike Srbije, Zavodom za sport i medicinu sporta Rebublike Srbije i lokalnim partnerima: Udruženje „Zora“ i odbojkaški klub „Rađevac“ u okviru projekta „Iskorak“, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Predavanje je održao Nikola Pajić, nastavnik fizičkog vaspitanja naše škole, koji je govorio o ličnim sportskim iskustvima kao trener i kao sportista. Naveo je zašto je bitno baviti se sportom, sa posebnim akcentom na bavljenje sportom na zdrav i bezbedan način. Pored predavanja, odžane su i radionice na tri teme: zdravlje i zdrava ishrana, bezbednost u sportu i timski duh za učenike sedmog i osmog razreda naše škole. U realizaciji radionica učestvovale su Jana Grbić, Đurđina Tanasić, Marija Milutinović, Jovana Divljaković i stručni saradnici škole Slađana Tešić i Jovana Despotović.

Ove školske godine u našoj školi obeležena je nedelja fizičke aktivnosti i „Dan izazova“, manifestacija koja ima za cilj promociju rekreativnog bavljenja sportom. U našoj školi je promovisano rekreativno vežbanje kroz redovne časove fizičkog vaspitanja, razne poligone, nadvlačenje konopca konopca, učestvovanje u plesu i raznim igrama itd.

U saradnji sa Organizacijom Crvenog Krsta u novembru smo organizovali „Trku za srećnije detinjstvo“, sredstva od prodatih startnih brojeva iskorišćena su za lečenje bolesnog učenika naše škole. Učenički parlament je u decembru organizovao i veoma uspešnu akcilu prikupljanja slatkiša za novogodišnje paketiće koje smo predali Crvenom Krstu, a tom prilikom su naši mladi volonteri Crvenog Krsta i podelili paketiće deci iz naše opštine koja su u hraniteljskim porodicama.

Krajem ove školske godine učenici OŠ „Borivoje Ž.Milojević“ su organizovali prodajnu izložbu i prodaju dečijih radova u zatvorenoj ulici u Krupnju. U akciji su učestvovali učenici IV razreda sa učiteljicom Ljiljanom Kovačević,učenici III razreda sa učiteljicom Dankom Pajić i učenici II razreda sa učiteljicom Vesnom Lazarević. Sva sredstva od prodaje, deca i učiteljice su uplatili Crvenom krstu Krupanj za pomoć ugroženoj deci.

U ovoj školskoj godini realizovane su mnogobrojne kulturne aktivnosti za učenike naše škole. Prvake smo dočekali programom koji su za njih pripremili učenici 2. do 4. razreda. Za učenike mlađih razreda i iz matične škole i iz izdvojenih škola Opština Krupanj i Biblioteka Politika organizovale su besplatnu predstavu „Magična lira“ kao novogodišnji poklon. U aprilu je izvedena još jedna besplatna pozorišna predstava – „Peđolino“, takođe za učenike razredne nastave.

Učitelji matične škole su ove školske godine ostvarili saradnju sa Udruženjem žena Rađevine „Rađevska nit“, koje se već godinama bavi očuvanjem narodne tradicije i izradom suvenira i rukotvorina. Udruženje „Rađevska nit“ tradicionalno organizuje manifestaciju pod imenom „Rađevsko prelo“. Ove godine su učenici mlađih razreda, sa učiteljicom Dankom Pajić uzeli učešće na toj vrlo zanimljivoj večeri koja je organizovana u biblioteci „Politika“.  Deca su recitovala, pevala i glumila, a zatim su se upoznali sa nekim predmetima koji su se koristili u prošlosti. Imali su priliku da vide razboj, preslicu, vreteno i slične predmete. Prelo je održano 22.02.2017. godine.

Takođe, učitelji su nastavili saradnju sa Domom za stare u Krupnju. Ove godine učenici su zajedno sa svojim učiteljicama Dankom Pajić, Ljiljanom Kovačević i Vesnom Lazarević ponovo bili gosti Doma za stare u Krupnju. Već tradicionalno u okviru Uskršnjih praznika učenici su izveli prigodan program. Druženje je bilo na obostrano zadovoljstvo i korist.

Polovinom decembra u školi je snimljena emisija TV Podrinja „Omladinski ekran“ u kojoj je predstavljena škola i naši najuspešniji učenici i nastavnici iz različitih oblasti: najuspešniji takmičari iz oblasti nauke, dramska sekcija mlađih razreda, najbolji recitatori, nadareni učenici iz oblasti muzike. Emisija je prikazana na TV Podrinju u okviru projekta afirmativnog predstavljanja mladih.

Polovinom decembra učenici 7. i 8. razreda su, u pratnji nastavnika,  posetili  Sajam nauke u Beogradu, a prevoz je obezbedila Opština Krupanj.

Trudimo se da posbenu pažnju posvetimo inkluzivnom obrazovanju i saradnji sa udruženjem „Zora“ za decu i mlade sa invaliditetom.  Već je rečeno da smo u aktivnosti dramske sekcije mlađih razreda ukučili Udruženje tako što su njegovi članovi sašili kostime za pozorišnu predstavu. Tradicionalna inkluzivna aktivnost je i zajednička radionica pred Novu Godinu koja je održana 21. decembra, a na kojoj su učenici iz Đačkog parlamenta, učenici našeg odeljenja za decu sa posebnim potrebama i članovi Udruženja „Zora“ zajedno pravili novogodišnji nakit, a zatim tim nakitom i okitili jelku postavljenu u holu škole. Zahvaljujući razumevanju lokalne uprave u školi je od ove godine angažovan još jedan lični pratilac učenika, tako da sada učenicima sa smetnjama u razvoju pomažu dva lična pratioca.

U decembru smo se, na inicijativu Učeničkog parlamennta i nastavnice engleskog jezika Marije Cvetinović priključili i akciji „Čep za hendikep“, tako da i učenici naše škole prikupljaju čepove čijom prodajom će pomoći u nabavci neophodnih pomagala za osobe sa invaliditetom. Stručni saradnici i predstavnici Učeničkog parlamenta su upoznali učenike o značaju ove humanitarne akcije. Učenici naše škole vredno su sakupljali i donosili čepove tokom drugog polugodišta ove školske godine. U martu smo poslali prvi paket sakupljenih čepova. Akcija se nastavlja na zadovoljstvo svih nas. Značaj ove humanitarne akcije ogleda se u razvijanju ekološke svesti kod dece, kako bi od malih nogu stekli naviku da svaki otpad može da se reciklira i kasnije obradi i ponovo izradi nov proizvod. Ovom akcijom takođe razvija se humanost kod učenika jer se upoznaju sa problemima i potrebama osoba sa invaliditetom kao i značaj sakupljanja plastičnog otpada kroz kreativnost i umetnost za reciklažu i njen dalji proces.

U junu ove godine u našoj školi održani su, sedmi po redu,  Vaznesenjski dani u organizaciji Društva učitelja Rađevine. Tema ovogodišnjeg konkursa za likovne i literarne radove bila je „Komadić zavičaja u ogledalu tradicije“.  U finansiranju maifestacije učestvovalo je, osim lokalne samouprave i Društva učitelja Rađevine i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, koje je prepoznalo značaj i kvalitet ovog projekta. Na konkursu je učestvovalo više od dvadeset škola iz cele Srbije. Izuzev škola iz regiona, učestvovale su i škole iz Kraljeva, Zrenjanina i Niša. Finalna manifestacija je trajala dva dana. Prvog dana su se škole predstavile i uručene su nagrade dobijene na konkursu. Naša škola predstavila se pozorišnom predstavom „Sedam Snežana i patuljak“. Drugog dana su održane kreativne radionice.

I ove godine smo ostvarili značajnu saradnju sa Udruženjem Rađevaca u Beogradu ućešćem na njihovom konkursu za literarne i likovne radove na temu „Boje zavičaja“. Učenici koji su uradili najbolje radove nagrađeni su Vidovdanskim nagradama koje su ove godine bile znatno bogatije nego ranije. Udruženje od ove godine proglašava i posebno nagrađuje i najboljeg đaka Rađevine, a prvi dobitnik te nagrade je Učenik generacije naše škole Aleksandar Protić.

Od sredstava dobijenih od ministarstva prosvete značajno smo obnovili knjižni fond školske biblioteke. nabavljene su knjige u vrednosti od 156.000 dinara.

U školskoj 2017/18. Godini planiramo sledeće projekte:

 • Sanacija oštećenja na fiskulturnoj sali nastale usled vremenskih nepogoda
 • Uređenje parkinga kod sportske hale- u okviru projekta Kancelarije za obnovu škola Ministarstva prosvete
 • Uređenje osvetljenja oko škole u Krupnju i sređivanje stepeništa ispred školske zgrade gde planiramo i rampu za invalide
 • Sanacija mokrih čvorova u matičnoj školi i sportskoj hali
 • Sanacije škole u Kostajniku – u okviru projekta Kancelarije za obnovu škola Ministarstva prosvete

Prioriteti u ovoj školskoj godini

Razvojnim planom naše škole utvrđene su potrebe na petogodišnjem nivo i to:

 • negovanje svih vidova saradnje unutar kolektiva
 • promene u sadržaju i organizaciji vannastavnih aktivnosti
 • podizanje koompetencija direktora daljim stručnim usavršavanjem
 • unapređenje sistema za praćenje i vrednovanje kvaliteta rada
 • bolje promovisanje i podržavanje rezultata učenika i nastavnika
 • unutrašnje i spoljašnje uređenje školskog prostora
 • opremanje škole nastavnim sredstvima
 • poboljšanje efikasnosti rada učenika i nastavnika na času
 • podsticanje  ličnog i profesionalnog razvoja učenika
 • izgrađivanje pozitivnih životnih stavova kod nastavnika i učenika
 • unapređenje stručnog usavršavanja nastavnika

U toku ove školske godine planiramo da se gore navedene potrebe počnu ostvarivati kroz sledeće aktivnosti:

 1. UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE – redovni sastanci Pedagoškog kolegijuma i traženje modela ѕabolju informisanost i komunikaciju matične škole i IO radi kvlitetnijeg funkcionisanja škole.
 2. Unaprediti rad Timova, stručnih veća, aktiva i komisija radi bolje koordinacija  i usklađivanja aktivnosti,  realnije i pravovremeno planiranje itd.
 3. Unaprediti proces praćenja, izveštavnja i analize rada ustanove
 4. Raditi na poboljšanju saradnje sa roditeljima kroz podsticanje uključivanja roditelja i staratelja u rad škole – uključiti ih u akcije škole, bolje ih informisati, omogućiti im da prisustvuju u realizaciji redovne nastave i vannastavnih aktivnosti i drugim segmentima rada škole.
 5. Uvođenje inovativnih metoda nastave, učenja i ocenjivanja- prisustvo seminarima, bolja saradnja stručnih veća,  primena stečenih znanja u okviru stručnog usavršavanja, podsticanje uključivanje većeg broja nastavnika na realizaciju uglednih časova u okviru stručnog usavršavanja unutar škole.
 6. Podsticati korišćenje dodatnih izvora znanja i razvijanje odgovornosti kod učenika za rezultate rada
 7. Formirati veći broj sekcija koje će biti u skladu sa interesovanjima učenika, poboljšati rad postojećih sekcija i uključiti veći broj učenika– bolje promovisanje vannastavnih aktivnosti i uključivanje većeg broja učenika iz socijalno ugroženih kategorija. Ova aktivnost se posebno odnosi na iѕdvojena odeljenja
 8. Intezivnija vaspitna aktivnost škole – promovisanje kulturnih aktivnosti , sportskih društava,  učestvovanje u projektima lokalne zajednice itd.
 9. Unaprediti prevenciju nasilja – informisanje raoditelja i učenika sa Protokolom, dosledna primena pravilnika o disciplinskoj odgovornosti, intezivnije raditi na prevenciji digitalnog nasilja kroz radionice i časove informatike.

Direktor,

Dragan Blagojević

image_pdfimage_print
Zoom in Regular Zoom out
novembar 2019.
P U S Č P S N
« okt    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930