Reč direktora


Biti na čelu osnovne škole predstavlja veliki izazov, ali i veliku obavezu i odgovornost. Poverenje koje deca i roditelji imaju u nas i u samu školu je nešto što se ne sme izneveriti. Kako bi smo opravdali to poverenje i ove školske godine smo vredno radili i postigli određene rezultate.

Ciljevi i zadaci obrazovno-vaspitnog rada škole za školsku 2018/19. godinu utvrđeni su i operativno razrađeni Godišnjim planom rada.

Blagovremeno su izvršene sve organizacione pripreme za početak školske 2018/19. godine, izrada Godišnjeg plana rada škole i sve ostale radnje koje je bilo neophodno izvesti realizovane su kako bi se školska godina odvijala bez ikakvih problema. Konkurs za popunu radnih mesta bio je i dalje stopiran zbog Uredbe Vlade o zabrani zapošljavanja.

Školska 2018/19. godine počela je na vreme 03.09.2018. godine. Godišnji plan rada škole kao i Izveštaj o radu i rezultatima škole u predhodnoj školskoj godini usvojeni su na sednici Školskog odbora 11.09.2018. godine.

Obrazovno-vaspitni rad realizovalo je 91 nastavnika i to: u razrednoj nastavi 32 nastavnika, u predmetnoj nastavi 59 nastavnika.

U toku letnjeg raspusta izvršene su neophodne pripreme svih školskih objekata kako bi školska godina mogla da počne na vreme.

Izvršeno je detaljno krečenje i gletovanje matične škole. Takođe je urađeno i generalno čišćenje škole.

Na svim ostalim objektima izvršene su neophodne popravke kako bi nastava mogla da počne na vreme i da se odvija u uslovima bezbednim za učenike i radnike škole.

Ove školske godine urađeni su sledeći radovi na objektima izdvojenih odeljenja koje je finansirala lokalna samouprava:

 1. U avgustu 2019. godine urađena je rekonstrukcija krova IO osmorazredne škole u Dvorskoj u iznosu od 1.390.000 dinara koje je finansirala lokalna samouprava.
 2. Sanaciju krova, fasade i stolarije izdvojenog odeljenja četvororazredne škole u Cerovi
 3. Završne radove na školi u Bogoštici, fasada i uređenje druge učionice kao i asfaltriranje prilaznog puta školi.
 4. Popravka krova na školi u Lazama
 5. Uređenje treće učionice izdvojenog odeljenja u Šljivovi

Opština je na vreme raspisala tender, pa prevoz učenika koji obavlja preduzeće „Banbus“ uspešno funkcioniše.

Nabavka udžbenika je završena na vreme, tako da su svi učenici snabdeveni neophodnim udžbenicima. Ove školske godine obezbeđene su besplatno školske knjige za decu – treće dete u porodici koja su u sistemu školstva, deca čije porodice primaju socijalnu pomoć i deca koja rade po individualnom obrazovnom planu, sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U saradnji sa opštinom Krupanj, opštinom Loznica i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ove školske godine radi izdvojeno odeljenje Muzičke škole koje postoji od septembra 2017. godine.

Kuhinja funkcioniše bez ikakvih primedbi. U ovoj  školskoj godini  hrani se prosečno oko 600 učenika. Kuhinja funkcioniše u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima: Bogoštica, Likodra, Krasava, Brštica, Šljivova, Kostajnik, Dvorska i Cerova.

Matična škola u Krupnju radila je u dve smene, dok su sva ostala odeljenja nastavu izvodila u jednoj smeni. Za učenike četvrtog razreda organizovani su časovi predmetne nastave radi upoznavanja učenika sa predmetnim nastavnicima. Predmetna nastava organizovana je za učenike matične škole i izdvojenih osmorazrednih škola, dok će učenici izdvojenih četvororazrednih škola predmetnu nastavu imati u drugom polugodištu i to tako što će na časovima predmetne nastave boraviti u matičnoj školi.

Uspešno su obavljene pripreme i realizovana ekskurzija za učenike osmog razreda. Učenici osmog razreda išli su na dvodnevnu ekskurziju u Vrnjačku Banju u oktobru 2018. godine. Ova aktivnost je uspešno organizovana i realizovana uz pomoć odeljenski starešina osmog razreda i pomoćnika direktora i sve je proteklo u najboljem redu. Takođe i ove školske godine uspešno je realizovana rekreativna nastava na Zlatiboru za učenike od prvog do četvrtog razreda. Zbog velikog broja učenika rereativna nastava realizovana je u dve grupe tokom meseca marta 2019. godine.

Naša škola je ove godine konkurisala na Javnom konkursku za dodelu sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja koje je raspisalo Ministarstvo pravde u aprilu. Vlada Republike Srbije je u junu donela rešenje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, po kojem se našoj školi dodeljuju sredstva u iznosu od 1.613.808 dinara za realizaciju projekta „Kompletno opremanje 4 učionice u Osnovnoj školi „Borivoje Ž. Milojević“ Krupanj nameštajem i digitalnim nastavnim sredstvima“ koji su izredili nastavnici razredne nastave Ljiljana Kovačević i Danka Pajić.

Na osnovu potreba i projektne dokumentacije škola će, u školskoj 2019/20. godini, konkurisati kod lokalne samouprave za sledeće projekte:

 1. Uređenje parkinga kod sportske hale- u okviru projekta Kancelarije za obnovu škola Ministarstva prosvete
 2. Sanacija mokrih čvorova u IO Tolisavac
 3. Sanacije škole u Kostajniku – u okviru projekta Kancelarije za obnovu škola Ministarstva prosvete – projekat odobren
 4. Rekonstrukcija i zamena svetiljki u kabinetima biologije, hemije, fizike i likovnog vaspitanja.
 5. Ugradnja rezervoara za vodu u IO Brštica
 6. Zamena opreme u kotlarnici i remont kotla za sporsku salu.
 7. Rekonstrukcija atmosferske kanalizacije matične škole

Škola će, od navedenih projekata, sprovesti one za koje Lokalna samouprava odobri i opredeli sredstva.

Prioriteti u ovoj školskoj godini

Razvojnim planom naše škole utvrđene su potrebe na petogodišnjem nivo i to:

-negovanje svih vidova saradnje unutar kolektiva

– promene u sadržaju i organizaciji vannastavnih aktivnosti

-podizanje koompetencija direktora daljim stručnim usavršavanjem

-unapređenje sistema za praćenje i vrednovanje kvaliteta rada

-bolje promovisanje i podržavanje rezultata učenika i nastavnika

-unutrašnje i spoljašnje uređenje školskog prostora

– opremanje škole nastavnim sredstvima

-poboljšanje efikasnosti rada učenika i nastavnika na času

-podsticanje  ličnog i profesionalnog razvoja učenika

-izgrađivanje pozitivnih životnih stavova kod nastavnika i učenika

-unapređenje stručnog usavršavanja nastavnika

-uvođenje projektne nastave u prvi i peti razred

U toku ove školske godine planiramo da se gore navedene potrebe počnu ostvarivati kroz sledeće aktivnosti:

 1. UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE – redovni sastanci Pedagoškog kolegijuma i traženje modela za bolju informisanost i komunikaciju matične škole i IO radi kvlitetnijeg funkcionisanja škole.
 2. Unaprediti rad Timova, stručnih veća, aktiva i komisija radi bolje koordinacija i usklađivanja aktivnosti, realnije i pravovremeno planiranje itd.
 3. Unaprediti proces praćenja, izveštavnja i analize rada ustanove
 4. Raditi na poboljšanju saradnje sa roditeljima kroz podsticanje uključivanja roditelja i staratelja u rad škole – uključiti ih u akcije škole, bolje ih informisati, omogućiti im da prisustvuju u realizaciji redovne nastave i vannastavnih aktivnosti i drugim segmentima rada škole.
 5. Uvođenje inovativnih metoda nastave, učenja i ocenjivanja- prisustvo seminarima, bolja saradnja stručnih veća,  primena stečenih znanja u okviru stručnog usavršavanja, podsticanje uključivanje većeg broja nastavnika na realizaciju uglednih časova u okviru stručnog usavršavanja unutar škole.
 6. Podsticati korišćenje dodatnih izvora znanja i razvijanje odgovornosti kod učenika za rezultate rada
 7. Formirati veći broj sekcija koje će biti u skladu sa interesovanjima učenika, poboljšati rad postojećih sekcija i uključiti veći broj učenika– bolje promovisanje vannastavnih aktivnosti i uključivanje većeg broja učenika iz socijalno ugroženih kategorija. Ova aktivnost se posebno odnosi na iѕdvojena odeljenja
 8. Intezivnija vaspitna aktivnost škole – promovisanje kulturnih aktivnosti, sportskih društava, učestvovanje u projektima lokalne zajednice itd.
 9. Unaprediti prevenciju nasilja – informisanje raoditelja i učenika sa Protokolom, dosledna primena pravilnika o disciplinskoj odgovornosti, intezivnije raditi na prevenciji digitalnog nasilja kroz radionice i časove informatike.

Direktor

Dragan Blagojević

image_pdfimage_print
Zoom in Regular Zoom out
septembar 2020.
P U S Č P S N
« maj    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930