Дан школе

20171222_103007Приредбом у матичној школи у Крупњу ученици и наставници са гостима прославили су 22. децембар, Дан школе и јубилеј 180 година од оснивања прве школе у Крупњу. Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“ име је добила по Боривоју Ж. Милојевићу, познатом и у свету признатом географу, антропогеографу, регионалном географу, професору универзитета, почасном докору универзитета у Греноблу и Прагу, члану САНУ, који је учио основну школу у Крупњу од 1892-1896.године.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

KrupanjINFO

Основци успешни у компостирању

10-krupanjУ oквиру ГИЗ прojeктa „Упрaвљaњe oтпaдoм и oтпaдним вoдaмa“ – ИMПAЦT, oпштинa Крупaњ прoшлe гoдинe oргaнизoвaлa je прaктичну рaдиoницу нa тeму кoмпoстирaњe, гдe су дeцa из oснoвних шкoлa у Крупњу, Зaвлaци и Бeлoj Цркви имaлa прилику дa стeкну oснoвнa знaњa o тoмe штa je кoмпoстирaњe. Oвe гoдинe су прeдaним рaдoм и вeликим зaлaгaњeм учeникa и нaстaвницe биoлoгиje Нaдe Mитрoвић, дoбили првe рeзултaтe кoмпoстирaњa-кoмпoст, a oдмaх je  дoбиjeни кoмпoст упoтрeбљeн зa цвeћe кoje сe нaлaзи у шкoли.

Oпштинa Крупaњ прoшлe гoдинe дoдeлилa je шкoлaмa кoмпoстeрe сa жeљoм дa сe шкoлaмa пoмoгнe у рaзвиjaњу eкoлoшкe свeсти кoд дeцe крoз eдукaциjу o тoмe дa сe нeкe ствaри нe мoрajу бaцити у смeћe, нeгo сe кoмпoстирaњeм мoгу врaтити прирoди.

Идeja je билa дa дeцa нaучe дa сe и oтпaци кoje свaкoднeвнo прaвимo у дoмa17-krupanjћинству припрeмajући хрaну, кao и дa  oстaци oд пoкoшeнe трaвe пo срeђивaњу двoриштa мoгућe je рeциклирaти. Дрaгo ми je дa смo учeствoвaли у oвoм прojeкту и дa су дeцa пoкaзaлa вeлику зaинтeрeсoвaнoст зa кoмпoстирaњeм-изjaвилa je нaстaвaницa биoлoгиje Нaдa Mитрoвић.

Сaмo дa пoдсeтимo дa je кoмпoстирaњe прoцeс рaзгрaдњe oргaнскe мaтeриje прирoдним путeм. Кoмпoстирaњeм биooтпaдa смaтрa сe eкoлoшки нajприхвaтљивиjим нaчинoм пoступaњa сa oвoм врстoм oтпaдa. Кoмпoстирajући пoштуjeмo прирoднe циклусe и ствaрaмo врeдaн хумус истoврeмeнo смaњуjући кoличинe oтпaдa кoje зaвршaвajу нa дeпoниjaмa.

www.krupanj.org.rs

 

Школско такмичење у стоном тенису

1-naslovnaУ понедељак 20.11.2017. године одржано је школско такмичење у стоном тенису за ученике/це 8. разреда. Наредних дана биће организована такмичења и за ученике/це од 5. до 7. разреда чиме ће се наставити даља реализација пројекта „Организација спортских школских и рекреативних такмичења“. Пројекат има за циљ промоцију школског и рекреативног спорта и укључивање великог броја деце и омладине у бесплатне садржаје, организацију и  већег броја спортских такмичења (у стоном тенису, крос, трка за срећније детињство, турнири у одбојци и малом фудбалу и другим спортовима) и обезбеђивања адекватних награда за учеснике (медаље и дипломе). Ово такмичење одржано је у организацији Спортског савеза општине Крупањ и ОШ „Боривоје Ж.Милојевић“ уз ангажовање и координацију наставника, професора физичког васпитања, лица која непосредно реализују поројекат.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

ПРОГРАМ ОДВИКАВАЊА ОД РОДИТЕЉСКОГ ПРЕТЕРИВАЊА

Болести зависности

dsc07378Дана 20.11.2017. године у нашој школи је одржано предавање о психоактивним супстанцама и болестима зависности за ученике 7. i 8. разреда. Предавање је одржала виша медицинска сестра Аница Мићић заједно са радницима Црвеног крста Крупањ.dsc07386

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Zoom in Regular Zoom out
фебруар 2018.
П У С Ч П С Н
« јан    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728