Писање датума. Писање бројева словима

Писање датума и бројева словима је градиво које би требало да вам је познато, али кроз дати садржај поново ћете се подсетити и пронаћи задатке које урадите у своје школске свеске испод наслова.
Правилна употреба знакова интерпункције

Ово је нешто о чему је неколико пута до сада било речи. Ипак, није лоше поновити. Реч је о правилној употреби знакова интерпункције.
   А шта су то интерпункцијски знаци? То су: тачка, зарез (запета), две тачке, тачка и зарез, упитник, узвичник, три тачке…
Овде ћу вам поставити детаљна правила за њихову употребу. Пажљиво прочитајте све и добро би било ако неко од вас може да скинете и одштампате ова правила.

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ
1. Следећи текст напиши правилно писаним словима. Води рачуна о правилној примени знакова интерпункције.

2. Дату реченицу напиши у сва три модела управног говора.