Трејлер за филм "Аги и Ема"

Пројектни задатак

Трејлер за филм „Аги и Ема“

Предмети: српски језик и књижевност, информатика и рачунарство

Ученици V/2

Наставници: Мирјана Шереметов, Владимир Шереметов
Python - гранање
4. лекција - Виц (линијски програм)
3. лекција - Положај лика на позорници (координатни систем)
2. лекција - Scratch радно окружење