Писање речце ли

Писање речце ЛИ је нешто што је вама познато, али ћемо поновити градиво у циљу  утврђивања. За почетак погледајте видео.

Заврти точак пет пута и на основу обавештајне реченице на којој се точак заустави, напиши 5 упитних реченица користећи речцу ЛИ.
Магнети

Погледајте презентацију о магнетима. Потом прочитајте лекцију у Уџбенику на страни 115. и 116. Посебну пажњу обратите на уоквирени део у боји. Напишите наслов у свеску и направите кратки запис о неколико реченица.

МАГНЕТИ