Материјали, особине и промене

Одгледајте видео у циљу подсећања на већ учено и усвајања нових знања.

 За почетак урадите у вашим радним свескама 55. и први задатак на страни 56. Не треба да шаљете.
  Затим мало провежбајте и поновите научено уз ове квизове.

КВИЗ 1

КВИЗ 2

КВИЗ 3