Обим квадрата


Написати наслов

Нацртати квадрат странице 4 центиметра

Израчунати његов обим

а = 4 cm

О = а + а + а+а

О = 4 •  а

O = 4 • 4

О = 16 cm

У Уџбенику математике на страни 85. урадите 3. задатак.
"Прича о доброј роди", Стојанка Давидовић - обрада

Причу о необичној, занимљивој и доброј роди послушајте и прочитајте. Причу ћете наћи у Читанци, на страни 160. и 161.

Напишите наслов у свеску за школски рад

Одредите:

ТЕМУ:

МЕСТО И ВРЕМЕ РАДЊЕ:
ЛИКОВЕ:
ПОРУКУ:

Опиши роду из приче. Ако волиш да црташ можеш илустровати у свеску.