"Песма о цвету", Бранко Миљковић

 

Послушајте “ Песмо о цвету“. Пронађите песму у Читанци на страни 48. Прочитајте питања у делу “ Кажи ми кажи“ и “ Шта мислиш?“ Покушајте да размислите о одговорима на дата питања. Напишите наслов у свеску, а потом препишите и одговорите на следећа питања.

ПИТАЊА

  1. Чије тајне је знао мали цвет?
  2. Шта је умео сам?
  3. Чиме се хранио?
  4. Шта није знао малени цвет?
  5. Препиши речи које се римују.

Песму научите напамет. Када увежбаш изражајно да рецитујеш, нека  неко од старијих сними тебе или само твој глас. Пошаљите снимак учитељици. Крајњи рок да урадите овај задатак је петак, 8. мај, а ко буде вредан може и раније. 
Обим правоугаоника- обрада

Препишите садржаје са дате слике у школску свеску.

Уради у свеску трећи задатак из Уџбеника математике , на срани 84.