2. лекција - Scratch радно окружење
Петље

Пример 1

Пример 2
Песма "Пролећница" Јован Јовановић Змај

Пролеће почиње 20. или 21. марта. Тај дан се зове пролећна равнодневница, што значи да су обданица и ноћ једнаки и да трају по 12 часова.

Прочитај или преслушај песму.

ПИТАЊА:

  1. Зашто се песма зове пролећница?
  2. Која жива биће се помињу у песми?
  3. Шта она раде?
  4. Наведи  из песме све речи умањеног значења.Python - понављање
1. лекција - Алгоритамски начин размишљања