Управни говор

Драга децо, по договору шаљем вам правилно написан текст. Отворите своје свеске и пажљиво прегледајте свој текст. Црвеном бојицом исправите грешке или штиклирајте и честитајте себи, ако немате грешака!

Учитељица је поручила деци: „Желим да будете добри и останете код куће“. „Мени је досадно“, рече Никола. Ана довикну: „Хоћу да идем на тренинг!“ Мама строго одговори: „Правила се морају поштовати“. „Будите стрпљиви,“ рече учитељица, „ускоро ћемо опет бити заједно!“

 

 
Управни говор

У суботу сте се подсетили писања сва три модела управног говора. Утврдићемо стечена знања, тако што ћете преписати дати текст писаним словима ћирлице и ставити одговарајуће знаке.

Пронађите Управни говор у Поукама о језику и још једном се подсетите правила писања сва три модела. Правилно написан текст добићете у понедељак после 19 часова, тако да можете проверити сами себе и исправити евентуалне грешке.

 УЧИТЕЉИЦА ЈЕ ПОРУЧИЛА ДЕЦИ ЖЕЛИМ ДА БУДЕТЕ ДОБРИ И ОСТАНЕТЕ  КОД КУЋЕ. МЕНИ ЈЕ ДОСАДНО РЕЧЕ НИКОЛА.  АНА  ДОВИКНУ ДА ХОЋЕ ДА ИДЕ НА ТРЕНИНГ! МАМА СТРОГО ОДГОВОРИ ДА СЕ ПРАВИЛА МОРАЈУ ПОШТОВАТИ. БУДИТЕ СТРПЉИВИ РЕЧЕ УЧИТЕЉИЦА  УСКОРО ЋЕМО ОПЕТ БИТИ ЗАЈЕДНО!
Неједначине са одузимањем

Драга децо, пратите моја упутства како бисте лакше савладали неједначине са одузимањем.

Напишите наслов у свеске, препишите објашњења која сам вам послала, а затим урадите 1. и 2. задатак у Радном листу на стр. 88.

     НЕЈЕДНАЧИНЕ СА НЕПОЗНАТИМ УМАЊЕНИКОМ

1)  Х – 8 < 15      Х  <  15  +  8          Х <  23

Скуп решења дате неједначине  Х ∈ 〈 8,9,10,11,12,13,… 22 〉

При одређивању скупа решења морамо водити рачуна да умањеник не може бити мањи од умањиоца, па ће стога први број у скупу решења бити 8, а последњи 22.

2)  Х  –   8  >   15        Х  >  15  +  8      Х  >  23

Скуп решења дате неједначине  Х ∈ 〈24,25,26, 27 ….〉

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА НЕПОЗНАТИМ УМАЊИОЦЕМ

3)    45  –  Х  >  37

ЗАПАМТИ!    

 КОД НЕЈЕДНАЧИНА СА НЕПОЗНАТИМ УМАЊИОЦЕМ МЕЊА СЕ ЗНАК

45  –  Х  >  37             Х < 45 –  37                  Х <  8

Скуп решења дате неједначине  Х ∈ 〈0,1,2,3,4,5,6 и 7〉

4)   45  –  Х  <  37            Х > 45 –  37                   Х  8

Скуп решења дате неједначине  Х ∈ 〈9,10,11,12,13,14,.. 45〉